Werkingen, verenigingen en partners van de kathedraal

 

Het kathedrale leven kent vele facetten.

 

Verschillende werkingen, verenigingen en partners realiseren mee de missie van de kathedraal.

Daarnaast integreert de kathedraal zich uitdrukkelijk in het leven van de stad en de samenleving.

 

 

 

Werkingen en verenigingen

 

Ontwikkelingssamenwerking | Afrant

De Kathedraal vzw


Dit initiatief is ontstaan uit de vriendschap tussen een vroegere pastoor van de kathedraal en twee collega’s uit respectievelijk Benin en Burkina Faso. Afrant realiseert er projecten op het gebied van onderwijs, basisgezondheid, watervoorziening en landbouw. De werking is gebaseerd op intensief, persoonlijk contact en op directe opvolging.

 

afrant.be
 

 


Muziek | Orgel

De Kathedraal vzw


Sinds 1963 propageert de kathedraal de religieuze muziek in het algemeen en orgelmuziek in het bijzonder. Zo is de Antwerpse kathedraal al bijna 40 jaar de thuisbasis van een internationale orgelcyclus. Prominente organisten bespelen dan het negentiende-eeuwse Schyvenorgel of het twintigste-eeuwse Metzlerorgel op vrijdagavonden in juni.

 

Tijdens de maanden juli en augustus organiseert de concertvereniging middagconcerten in de reeks ‘Orgel na de noen’.

 

 

 

 
Muziek | Het Kathedraalkoor

De Kathedraal vzw

Al sinds de veertiende eeuw is een kinderkoor verbonden aan de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Binnen en buiten de kathedraal zingt het koor op geregelde tijdstippen concerten. Op het moment is het Kathedraalkoor bezig met een doorstart en rekruteert nieuwe zangers voor het jongens- en meisjeskoor.

antwerpskathedraalkoor.be

 

 

 
FamCat

 

Met het initiatief Familia Cathedralis biedt de kathedrale gemeenschap een verdieping in het christelijk geloof voor alle leeftijden. Op de derde zondag van de maand vieren we het geloof en is er een inhoudelijk aanbod voor eerste communicanten, vormelingen, broers en zusjes, plussers, ouders, volwassen dopelingen, ouders van dopelingen, koppels die zich voorbereiden op het huwelijk en voor iedereen die wil werken aan zijn band met de Kerkgemeenschap.

 

 

 

 

De Gilde en de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof in de kathedraal van Antwerpen

De Kapel van het Venerabel in de kathedraal van Antwerpen


De Gilde en de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof is een van de oudste vereni­gingen van Antwerpen met een rijke traditie. Al meer dan 530 jaar staan ze in voor de Mariakapel in de noordbeuk van de kathedraal van Antwerpen. Ze willen Maria als patrones van onze stad en ons bisdom dichter bij de mensen brengen. Ze verzorgen een gastvrij onthaal voor allen die bij Maria willen komen bidden, een kaarsje branden of een intentie neerschrijven. Meer info vindt u op de website van de kapel.

 

olvlofkapel.be

 

 

De oorsprong van de Kapel van het Venerabel gaat terug tot de late middeleeuwen. Ze is ontstaan in de sfeer van de talloze gildekerken en overleefde reeds meer dan 500 jaar -soms woelige- geschiedenis.  Ze hoort zo ongetwijfeld tot de oudste verenigingen van het land.
Vandaag willen de leden van de Kapel getuigen van een Rooms-Christelijke godsdienstbeleving op persoonlijk vlak en zich ook in deze zin maatschappelijk inzetten.

 

venerabel.be

 

 

 

Partners

 

 

Kerknet Vlaanderen

 

Op de website van de Kerk van Vlaanderen vind je informatie over de kerkelijke structuren in Vlaanderen, over Kerk en Leven, over beziens­waar­dig­heden en culturele evenementen, enz.

Een apart hoofdstuk werd gewijd aan het bisdom van Antwerpen.

 

kerknet.be

 

 


Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

 

Van 2009 tot 2019 hebben de kathedraal en het KMSKA samen de expositie Reünie gerealiseerd. Altaarstukken die in de zestiende en zeventiende eeuw voor de kathedraal zijn geschilderd en die in de loop van de eeuwen in het bezit van het museum zijn gekomen, waren gedurende tien jaar terug thuis. De in situ opstelling heeft de internationale pers gehaald en honderdduizenden mensen hebben ervan genoten. Het KMSKA heeft zijn deuren heropend in november 2022. Sindsdien zijn de topstukken weer te bekijken in het gerenoveerde museum.

 

Twee werken van het museum blijven zichtbaar in de kathedraal. De broodvermenigvuldiging van Ambrosius Francken en De aanbidding door de herders van Frans Floris.

 

kmska.be
 

 


MKA, Monumentale Kerken Antwerpen

 

MKA is een vereniging die zich, met de steun van de stad Antwerpen, inzet voor de ontsluiting van vijf schitterende historische kerken: Sint Jakob, Sint Paulus, Sint Andries, Sint Carolus Borromeus en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

 

mkantwerpen.be