Met de kathedrale familie en route naar Scherpenheuvel

 

Het is steeds een feestelijke start van het nieuwe werkjaar:

met de kathedrale familie ‘en route’ naar Scherpenheuvel.

 

Het doet iets met een mens om met anderen een weg af te leggen. Je leert elkaar beter kennen. Je hebt het over dingen die anders niet ter sprake komen. Je ontdekt dat je deel bent van een grotere familie.

 

 

PRAKTISCH
Met de fiets: een traject van 75 km

Vertrek: om 7 u. aan Groenplaats 21

Kostprijs:  € 35,00, incl. terugreis met autocar en middagmaal

Zorg zelf voor een fiets in goede staat.

Er zijn 2 pauzes voorzien.

 

 

Te voet: een traject van 10 km

Vertrek: om 8.30 u. vanuit de abdij van Averbode. 

Je wordt verwacht om zelf naar Averbode te komen.

Mocht dit niet lukken, neem dan contact met ons op.

Kostprijs: € 30,00, incl. terugreis met autocar naar Averbode en middagmaal

 


Per bus

Vertrek: om 9.30 u. aan Kaai 19 (busparking aan het Zuiderterras, over de voetgangerstunnel)

Hier komen we ’s avonds ook terug rond 18 u.

Kostprijs: € 40,00, incl. middagmaal en vervoer

 

 

Eigen vervoer

Wie met eigen vervoer naar Scherpenheuvel komt, verwachten we om 12.30 u. voor de receptie.

Kostprijs: € 20,00 voor het middagmaal

 

 

 

INSCHRIJVING

Iedereen is van harte welkom.

Gelieve in te schrijven door een mail te sturen naar parochie@dekathedraal.be,

met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en de keuze van je traject.

We vragen om het juiste bedrag over te maken op rekening BE97 7360 0144 3849 van Parochiale Werken Kathedraal, Antwerpen

of om het geld onder gesloten omslag af te geven op de Pastorij, St.-Pietersstraat 1, 2000 Antwerpen,

T +32 (0)3 213 99 68.

Vermeld duidelijk je naam en traject.

 

 

 
Wens jij iemand te steunen om met ons mee te gaan?

Geef aan iemand anders de kans om ook mee te gaan op bedevaart door één van de bedragen (zie kostprijs) te betalen.