FAMCAT

Werken aan de Familia Cathedralis

 

Famcat staat voor Familia Cathedralis, een echte familie rond Jezus van Nazareth.

 

De maandelijkse bijeenkomst start om 10 u. met de eucharistie in de kathedraal.

Aansluitend is er een aanbod voor alle leeftijdscategorieën.

Een inspirerende spreker geeft een conferentie voor volwassenen.

Nadien is er een gezellig ontmoetingsmoment in De Plek of het parochiecentrum.

 

 

 

Dit zijn de data voor het werkjaar 2022-2023:

18 september

16 oktober

27 november

18 december

24 december om 17u Kerstviering

15 januari

12 februari

19 maart

9 april om 10u Paasviering

23 april

21 mei

25 juni