Infofiche huwelijksvoorbereiding

Gegevens man

Doopsel man

Vormsel man

Huidig adres

Gegevens vrouw

Doopsel vrouw

Vormsel vrouw

Huidig adres

Toekomstig adres

Adres

Burgerlijk Huwelijk

Kerkelijk Huwelijk

Toestemming en privacyverklaring

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.
Mijn persoonsgegevens mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het doopsel, de eerste communie, het vormsel of het huwelijk mogelijk te maken.
Ik stem ermee in, dat mijn naam gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie, het vormsel of het huwelijk.
Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie, het vormsel of het huwelijk.
Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.