Aanvraag catechumenaat

Adres
Aanvraag voor doopsel
Aanvraag voor vormsel

Indien reeds gedoopt

Adres ten tijde van het doopsel

Indien nog niet gedoopt

Toestemming en privacyverklaring

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.
Mijn persoonsgegevens mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het vormsel mogelijk te maken.
Ik stem ermee in, dat mijn naam gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.
Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.
Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.