De Kruisafneming

1611 - 1614

 

Dit drieluik is onbetwist een groots meesterwerk dat terecht tot de beroemdste schilderijen behoort van het Vlaamse erfgoed en van de gehele barok. Het geldt als exemplarisch voor Rubens’ schilderkunst.

 

Tot driemaal toe wordt met een evangelieverhaal de aandacht gevestigd op de spirituele betekenis van de naam ‘Christoffel’: ‘Christus dragen’, terwijl de legende van Christoffel behouden blijft als één tafereel gespreid over de beide buitenluiken.

 

Het middenpaneel wordt ingenomen door het tragisch moment waarop Jezus van het kruis wordt genomen en door een schare volgelingen gedragen.

 

Op het linkerluik bezoekt de zwangere Maria, die Jezus in haar schoot draagt, haar oude nicht Elisabeth, zelf zwanger van Johannes de Doper en op het rechterluik bij De opdracht van Jezus in de tempel wordt Jezus uiteraard gedragen.

 

 

 
Specificaties

Olieverf op paneel

midden­pa­neel: 421 x 311 cm

zijluiken: 421 x 153 cm

Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouweka­the­draal