Easter at the Cathedral

 

 

Volledige programma van de vieringen en concerten

 

Tijdens het weekend van Palmzondag is er palmzegening vóór elke viering. De gewijde palm is beschikbaar voor wie dit wenst.

 

 
Zaterdag 4 april

 

16 u.  Eucharistieviering

17 u.  Engelstalige Eucharistieviering

 

 

 

Zondag 5 april: Palmzondag

 

9 u.  Eucharistieviering

10 u.  Eucharistie, voorgegaan door de bisschop

 

De feestelijke intrede van Jezus in Jeruzalem is de start van zijn lijdensweg.

De kerkgemeenschap vergezelt haar Messias op deze ‘via dolorosa’.

Van het Laatste Avondmaal naar de Olijfberg. Van de plek van veroordeling naar het kruis en tot in het graf.

Is er dan nog hoop?

De hoogmis start met een processie vanuit de kathedraal.

 

12 u.  Eucharistieviering

17 u.  Vesperdienst in het koorgestoelte

 

 

 
Maandag 6 april

 

15.30 u.  Biechtgelegenheid in de Venerabelkapel

16 u.  Eucharistieviering in de Venerabelkapel

19.30 u.  Inleiding concert door Bart Paepen, pastoor van de kathedraal

20.15 u.  Concert door het Vlaams Radiokoor.

 

Op het programma o.a. ‘Membra Jesu Nostri’ van Dietrich Buxtehude en ‘To the hands’ van Caroline Shaw.

 

 

 

Dinsdag 7 april

 

15.30 u.  Biechtgelegenheid in de Venerabelkapel
16 u.  Eucharistieviering in de Venerabelkapel

 

 

 

Woensdag 8 april

 

15.30 u.  Biechtgelegenheid in de Venerabelkapel

16 u.  Eucharistieviering in de Venerabelkapel

20.15 u.  Kamermuziekconcert in de Sint-Antoniuskapel

 

19.30 u.  Inleiding door Bart Paepen, pastor van de kathedraal
20.15u. Kamerconcert.

‘Holy sonnets of John Donne’ van Benjamin Britten. Gezongen door Denzil Delaere.

 

 

 

Donderdag 9 april: Witte Donderdag
 

10 u.  Diocesane Chrismamis

 

De bisschop wijdt de oliën die het ganse jaar in het bisdom Antwerpen zullen gebruikt worden

in de sacramenten voor dopelingen, vormelingen, wijdelingen, catechumenen en zieken.
 

 

20 u.  Avonddienst van Witte Donderdag

 

Het Paastriduüm start met de gedachtenis van de instelling van de Eucharistie.

Jezus schenkt zichzelf aan zijn leerlingen in de tekenen van brood en wijn.

Als een slaaf wast Hij onze voeten. Hij is een en al geschenk.

Eucharistieviering voorgegaan door de bisschop.

Aansluitend volgt een processie naar de Venerabelkapel, waar tot 22.30 u. gelegenheid is tot stille aanbidding en stil gebed.

 

 

 

Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
 

9.30 - 17 u.  Bachs Johannespassie leidt ons dieper binnen in de belevenis van Goede Vrijdag.

 

Inleiding door pastoor Bart Paepen. Met een sober middagmaal.

Kostprijs: € 10. Ingang Groenplaats.
 

 

15 u.  Kruisweg

Verbonden met zo vele mensen die vandaag een zwaar kruis te dragen hebben,

legt Jezus opnieuw de veertien staties van de kruisweg af.

Solidariteit leidt tot medelijden.

Aansluitend volgt een tocht door de binnenstad.
 

16 u.  Biechtgelegenheid in de kooromgang
 

20 u.  Kruisverering

 

Stil en ingetogen, onmachtig en met verstomming geslagen,

richt de Kerkgemeenschap de blik naar het kruis en herkent erin een teken van liefde tot het uiterste.

De bisschop gaat voor in deze indrukwekkende dienst.

 

 

 

 

Zaterdag 11 april: Stille Zaterdag


10 - 17 u.  Stilte: doorlopend gebed bij het graf van Jezus met biechtgelegenheid

 

Er zijn geen Eucharistievieringen om 16 u. en om 17 u.

 

24 uur vertoeft de Kerkgemeenschap in de stilte van het graf.

Over de hele wereld heerst het gevoel van leegte in de kerken.

Er is mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van verzoening in de kooromgang.
 

 

19.30 u.  Inleiding in de liturgie van de Paaswake

 

21 u.  Paaswake

 

Tijdens de belangrijkste liturgische dienst van het jaar verdrijft het licht van de Verrezene het duister uit het hart van de gelovige.

Plechtig hernieuwt de gemeenschap haar doopgelofte en besprenkelt de bisschop iedereen met doopwater.

Met Jezus staan we op uit de dood.

De viering start met de wijding van het vuur en het ontsteken van de paaskaars op de Handschoenmarkt.

De bisschop gaat voor.

 

 

 

Paaszondag 12 april

 

8 u.  Paasgroet

 

Christenen van alle denominaties ontmoeten elkaar onder de toren van de kathedraal.

Onder feestelijk klokkengelui wensen ze elkaar een Zalig Pasen om daarna in de eigen gemeenschap te vieren.
 

 

9 u.  Eucharistie met orgelbegeleiding in de Venerabelkapel


10 u.  Paasviering

 

In het volle licht van de Paasmorgen verheugt de Kerkgemeenschap zich

over het magistrale geschenk van de Opstanding.

De bisschop gaat voor. Het kathedraalkoor zingt o.a. het Halleluia van Händel.
 

 

12 u.  Eucharistieviering


17 u.  Feestelijke Vesperviering

 

Op plechtige wijze sluit de bisschop de hoogdag van Pasen af met het traditionele avondgebed.

 

 

 

Maandag 13 april


15.30 u.  Biechtgelegenheid in de Venerabelkapel
16 u.  Eucharistieviering in de Venerabelkapel
17 u. Orgelconcert op tweede Paasdag

 

Peter Van de Velde bespeelt het Metzler-orgel.