Easter at the Cathedral 2022

 

 

Concerten

Le chemin de la Croix 

Muziek, poëzie en beeld: een totaalbelevenis

Marcel Dupré – Paul Claudel

Peter Van de Velde (Schyven-orgel)
Anne-Laure Dollié (voordracht)

Marcel Dupré (1886-1971) zijn Chemin de la Croix voor orgel is ontstaan uit een improvisatieconcert in februari 1931 in het conservatorium van Brussel, waar hij improviseerde op de gelijknamige cyclus van de Franse schrijver en diplomaat Paul Claudel (1868-1955).

Het wordt een indringend Gesamtkunstwerk dat niemand onberoerd zal laten.

Maandag 11 april, 20.15u

Inleiding door Kan. Bart Paepen om 19.30 u.
Tickets: € 15 (verkrijgbaar in de kathedraalshop of de avond zelf aan de kassa vanaf 19.15u)
Inkom via Handschoenmarkt

 

Zeven Kruiswoorden: de intieme passie

Tijdloze schoonheid omkranst door indringende hedendaagse poëzie

Joëlle Charlier, mezzo-sopraan
Wilfried Van den Brande, bas-bariton
Nadja Nevolovitsch, viool
Johannes Burghoff, cello
Peter Van de Velde, orgel

Reine De Pelseneer, poëzie en voordracht

Het passieverhaal werd vaak uitvoerig op muziek gezet voor uitgebreide bezettingen. Eindigen doet het echter altijd bij het kruis. De Zeven Kruiswoorden zijn de laatste woorden van Christus, stervende als mens aan het kruis. Aan het kruis wordt Jezus bijgestaan door zijn meest intieme kring. Deze intimiteit vinden we ook terug in het concert van die avond. Een beperkt aantal uitvoerders brengt de mooiste aria’s uit de passiemuziek van Johann Sebastian Bach, passend bij dit laatste intieme moment.

Speciaal voor deze gelegenheid schreef dichter Reine De Pelseneer de gedichtencyclus ‘Schedelplaats: de 7 Kruiswoorden’. Reine De Pelseneer zoekt in haar poëzie de connectie met onze hedendaagse maatschappij.

Woensdag 13 april, 20.15u

Inleiding door Kan. Bart Paepen om 19.30 u.
Tickets: € 20 (verkrijgbaar in de kathedraalshop of de avond zelf aan de kassa vanaf 19.15u)
Inkom via Groenplaats 21

 

Paasconcert van op het Metzlerorgel

Peter Van de Velde speelt Bach

Traditiegetrouw bieden we op Paasmaandag een orgelconcert aan met werken van Bach.

Maandag 18 april, 17u


Tickets: € 15 (verkrijgbaar in de kathedraalshop of de avond zelf aan de kassa vanaf 16.30u)
Inkom via Handschoenmarkt

 

Liturgische diensten

Palmzondag

Zaterdag 16u Eucharistie met palmwijding

Zaterdag 17.30u Engelstalige Eucharistie met palmwijding

Zondag 10u Palmprocessie vanuit het bisschopshuis en Eucharistie

Zondag 12u Eucharistie met palmwijding

 

Witte donderdag

10u Chrismaviering

De bisschop wijdt de oliën die in de loop van het jaar gebruikt worden bij het toedienen van de sacramenten. Vormelingen van het hele bisdom zijn uitgenodigd. Tijdens deze dienst is de bisschop omringd door zijn priesters, die in de loop van de dienst hun engagement hernieuwen.

20u Instelling van de Eucharistie

Tijdens het Laatste Avondmaal gaf Jezus zijn leerlingen de opdracht om Hem te gedenken in het breken van het brood en het delen van de wijn. Dit moment geldt als de start van het centrale sacrament in het leven van de Kerk. Dankbaar en feestelijk vieren we Eucharistie.

 

Goede Vrijdag 

15u Kruisvereringsdienst met gezongen passieverhaal

Niet de tragiek van Jezus’ dood staat centraal in deze prachtige liturgie, maar de dankbaarheid om zijn gegeven leven. De a cappella muziek van een ensemble van herenstemmen gaat door merg en been.

19.30u Unieke gebedsdienst

Beleef Bachs Johannespassie zoals ze bedoeld is. In een kader van stilte en gebed maakt De Kathedraal er een Goedevrijdagdienst van. De bisschop opent de dienst biddend en houdt een korte homilie tussen de twee delen. De stilte aan het eind leidt ons binnen in Stille Zaterdag.

Koor: Helicon

Orkest: La Passione

Algemene leiding: Geert Hendrix

Inkom: gratis

Hier vind je deel 1 van een uitgebreide bezinnende inleiding op de Johannespassie.

 

Stille zaterdag 

Zaterdag 10-17u: Stil gebed en verzoening

Bij de Coronakapel is de hele dag gelegenheid tot stil gebed. Elk uur bidden we een onderdeel van het officie van Stille Zaterdag. Er is gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van de verzoening.

 

Pasen

Zaterdag 19u: Voorbereiding op de Paaswake

Pastoor Bart Paepen leidt de Paaswake in. Een kennismaking met de orde van dienst verdiept de beleving van de liturgie enorm. Tegelijk versterken we onze deelname aan de dienst door de samenzang voor te bereiden.

Zaterdag 21u: Paaswake

De belangrijkste liturgische dienst van het jaar heeft een monumentaal karakter. Het licht van de Paaskaars, de Paasjubelzang, de reeks van Bijbelse lezingen die uitmondt in het feestelijke alleluia van de verrijzenis, de doop van drie volwassenen en de hernieuwing van de doopbeloften door de hele gemeenschap: het is een unieke belevenis. Wegens de werkzaamheden aan de kathedraaltoren start de dienst in de kathedraal zelf.

Zondag 10u: Paasfeest met de bisschop

Jubelende Eucharistieviering met de bisschop. De hele Familie Cathedralis viert Jezus’ opstanding. Voor de kinderen valt er bovendien na de viering misschien wel wat te rapen!

Zondag 12u: Paasfeest in het Engels

De Engelstalige gemeenschap viert de Paaseucharistie. 

Zondag 17u: Paasvespers

De afsluiting van de Paaszondag zet ons op weg voor de 50-daagse Paastijd.